Wysoki kontrast
Skala szarości
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę
Banner strony

Poradniki

Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy Prawo telekomunikacyjne zamieszczamy poniżej odnośnik do strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawierający informacje o bezpieczeństwie w sieci.

Podstawa prawna:
Art. 175e.
1. Prezes UKE publikuje na stronie internetowej UKE aktualne informacje o:
1) potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów z usług telekomunikacyjnych;
2) rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym;
3) przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, publikowane są przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na ich stronach internetowych.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, może zostać zrealizowany przez umieszczenie na stronie internetowej odnośnika do miejsca na stronie internetowej UKE lub innego podmiotu zajmującego się bezpieczeństwem sieci, w którym zamieszczone są informacje wymagane zgodnie z ust. 1.

Poradnik bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych podłączonych do sieci Internet
PDF-ICON
Poradnik UKE - bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni
PDF-ICON